Liên hệ chúng tôi
Michelle

Số điện thoại : +861582880239

WhatsApp : +861582880239

VIỆT NAM 2019 & VIỆT NAM 2019

August 27, 2019

1. VIỆT NAM 2019

Ngày 18-21 tháng 9 năm 2019

Gian hàng số, 251-252

Trung tâm Hội nghị & Triển lãm SECC-Sài Gòn

THÊM 799 Nguyễn Văn Linh Parkway, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh Việt Nam

2.VIETBUILD (Triển lãm quốc tế Vietbuild TP2019)

Gian hàng số 1237

Ngày 25-29 tháng 9 năm 2019

Trung tâm Hội nghị & Triển lãm SECC-Sài Gòn

THÊM 799 Nguyễn Văn Linh Parkway, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh Việt Nam